Om utbildningen

Låt oss presentera 

VÅR UTBILDNING

  • Utbildningen omfattar sammanlagt 1000 gymnasiepoäng
  • Det första året är upplagt på 40 veckor
  • Varvat med minst 15 veckors arbetsförlagd praktik
  • 75 % Av utbildningen består av praktiska delar
  • Första året avslutas med ett teoretiskt och två praktiska prov
  • Mentorsår (år 2). Du arbetar självständigt på din hemort med 5 sammankomster på skolan
  • År 2 avslutas med två praktiska prov med externa domare som dömer 

I utbildningen ges bland annat kurser inom hovvård, hovsjukdomar, hantverksteknik, smide, svetsning, verkning, smittskydd, skoning samt hästens anatomi. Småföretagande och ergonomi är också viktiga moment inom utbildningen. Hästmaterialet vi använder innefattar hela bredden från ridhästar, travhästar och arbetshästar. 

Målet med utbildningen är att ge kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som hovslagare i anställning eller som egenföretagare. Vår grundutbildning är godkänd av Jordbruksverket och utgör en bra grund för senare vidareutbildning till, av Jordbruksverket, godkänd hovslagare. 

Vår utbildning är inte kopplad till Distrikthovslagarna Sverige eller Svenska Hovslagarföreningen då de båda är intresseföreningar som är frivilliga att gå med i. Vi följer jordbruksverket utbildningsplan för att utbilda godkända hovslagare.

Tilläggsutbildning (år 3)

Vi kan erbjuda dig tilläggsutbildning mot en kostnad för att bli godkänd som hovslagare i jordbruksverket. Detta år är frivilligt och sker delvis på distans där upplägget följer jordbruksverkets normer. Alla i hela Sverige kan söka tilläggsutbildningen.


VI SOM JOBBAR HÄR


Ingela Öhgren

Instruktör hovslageri/smide/hovsjukdomar

 &

 Utbildningsansvarig


Ingela@hovslagarutbildningenvasternorrland.se

Daniel Källberg

Instruktör hovslageri


Adine Berglund

     Instruktör Hovslageri/Smide

      Adine@hovslagarutbildningenvasternorrland.se

Kristina Wallin

Instruktör Hovslageri

Kristina@hovslagarutbildningenvasternorrland.se

Peter Vestin

Instruktör Svets

Emma Bardh

Instruktör Hovslageri/Smide

Ellinor Cederlöf

Instruktör Smittskydd/Dissekering Anatomi

Andrea Svensson

Instruktör Anatomi