Redo för nästa steg?

Tilläggsutbildning

Genom att gå vår tilläggsutbildning för yrkesverksamma hovslagare kan du ansöka hos Jordbruksverket om att bli godkänd hovslagare. Tilläggsutbildningen på Hovslagarutbildningen Västernorrland leds av mäster Mikael Berg och är på fyra tillfällen på skolan (två dagar/tillfälle) på våren samt fyra tillfällen (två dagar/tillfälle) på hösten sedan avslutas utbildningen med examensdagar. Tillfällena läggs veckoslut (torsdag-fredag) under både höst- och vårtermin med start i November.

Förkunskaper: Du ska ha en grundutbildning eller har arbetat aktivt som hovslagare minst två år samt inneha F-skattsedel och ansvarsförsäkring. Egen utrustning krävs vid dom praktiska momenten.

Hemuppgifter ingår, räkna med minst 16 dagar eget arbete hemma. Du kan även behöva träna extra smide hemma.

Slutprovet ligger utanför kursen med en extra extern domare.

Pris: 22.000 + 6% moms.

Anmälan: Stängd

Kursstart: 2021

  • Frågor och funderingar hänvisas till Ingela Öhgren
  • 070-573 17 19  
  • Ingela@hovslagarutbildningenvasternorrland.se