Redo för nästa steg?

Tilläggsutbildning

Genom att gå tilläggsutbildning för yrkesverksamma hovslagare kan du ansöka hos Jordbruksverket om att bli godkänd hovslagare. Tilläggsutbildningen på Hovslagarutbildningen Västernorrland innehåller 8 platsförlagda träffar á 2 dagar. Utbildningen är förlagd under 1 år där olika föreläsare med spetskompetens utbildar inom respektive område. Mellan de fysiska träffarna ska eleven bedriva egenstudier i form av praktiska samt teoretiska studier på sammanlagt 100 timmar. Utbildningen innefattar även inlämningsuppgifter, fallbeskrivningar samt muntlig och skriftlig tentamen för respektive delkurs. Sista träffen innehåller slutexamination i form av uppskoning där eleven ska påvisa godkänd kunskap i fysiologisk skoning.

De fysiska tillfällena läggs i veckoslut (torsdag-fredag).

Kursinnehåll:

 • Anatomi/Fysiologi
 • Föl och unghäst
 • Hovsjukdomar och Hovreparationer
 • Smide och sjukbeslag
 • Korrigering och balansering
 • Smittskydd och journalföring
 • Etik
 • Fysiologisk sluteximination

Förkunskaper: 

Du ska ha en grundutbildning eller har arbetat aktivt som hovslagare minst två år samt inneha F-skattsedel och ansvarsförsäkring. Egen utrustning krävs vid dom praktiska momenten.

Pris: 22.000 + 6% moms

Anmälan: Öppen (Mejla anmälan till Ingela)

Kursstart: 7/11 - 2024 (Sista anmälningsdag 31/9)


 • Frågor och funderingar hänvisas till Ingela Öhgren
 • 070-573 17 19  
 • Ingela@hovslagarutbildningenvasternorrland.se